Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Enhver myndig dansk statsborger kan blive medlem, såfremt de overtager et havelod i foreningen.
Medlemskabet opretholdes så længe man er havelejer i foreningen.
Med medlemskabet følger et ansvar for at overholde foreningens vedtægter og ordensreglement.