Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Foreningen har 3 trailer-parkeringspladser. Du kan se dem på nedenstående kort, markeret med rødt:

Reglement:

  • Kun medlemmer må bruge trailer-parkingspladserne
  • Kun medlemmets egen trailer må parkeres der
  • Tilladelse skal indhentes på foreningens kontor (gælder fra 1. juni 2018) 
    • Medbring id + registreringsattest for traileren.
  • Kun almindelig trailer må parkeres på trailer-parkeringspladserne. Båd-trailer, campingvogn mv må ikke parkeres noget sted i foreningen.

Overholdes reglerne ikke kan trailerens ejer blive pålagt en kontrolafgift (som ved ulovlig parkering med bil)

hojvange_kort_800x370