Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Gældende byggeregler

De gældende byggeregler findes i den nye lokalplan:

https://dokument.plandata.dk/20_10053964_1615362711089.pdf

De tidligere gældende byggeregler:

De tidligere gældende byggeregler, som fortsat gælder for bygninger opført før godkendelsen af lokalplan 182 findes i nedenstående to dokumenter:

Bemærk: Bygninger er kun lovligt opførte hvis:

  • Byggeriet er opført i overenstemmelse med de regler der var gældende på opførselstidspunktet.
  • Hvis byggeriet er godkendt af bestyrelsen

Hvis bygninger er opført ulovligt, skal de lovliggøres efter de til enhver tid gældende byggeregler.