Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Den gamle Deklaration og den dertil hørende Allonge er udløbet med udgangen af 2015.
Det betyder at der pt. ikke er et eksisterende byggereglement. Det tilrådes derfor at man ikke påbegynder byggeri før et nyt reglement er vedtaget. Dette er et igangværende projekt i Ballerup kommune.

Det vides ikke hvornår det nye reglement bliver effektueret.
Du kan følge processen på følgende link (tryk på plus-knappen ud for punkt 11):
www.ballerup.dk/dagsorden/teknik-og-miljoudvalget-18-08-2015