Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Gældende byggeregler:

Lokalplan 182  er forkastet af Plannævnet, og indtil lokalplan 182 er vedtaget og godkendt, – bygger vi efter de gamle regler-

Du kan se reglerne i nedenstående to dokumenter:

Bemærk: Bygninger er kun lovligt opførte hvis:

  • Byggeriet er opført i overensstemmelse med de regler der var gældende på opførselstidspunktet.
  • Hvis byggeriet er godkendt af bestyrelsen

Hvis bygninger er opført ulovligt, skal de lovliggøres efter de til enhver tid gældende byggeregler.

Du kan se lokalplanen, som ikke er er endelig vedtaget her::

https://dokument.plandata.dk/20_10053964_1615362711089.pdf