Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hvis nogen har interesse i høringen om den nye lokalplan, så kan man følge linket her:

https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering

Da kolonihaveforbundet også har stillet deres jurister til rådighed for at lave et fælles høringssvar for alle foreningerne, vil vi også påbegynde indsamling indsigelser fra vores medlemmer.
Disse skal sendes til lokalplan@hojvange.dk senest 20. aug 2020 for at nå at komme med i Kolonihaveforbundets samlede høringssvar i forbindelse med høringen.