Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Kommunens kolonihaveindsats, som involverer den nye lokalplan, er ganske omfattende. Der foregår mange sideløbende tråde. Her får i en kort status.

Som tidligere nævnt er den nye lokalplan i høring og alle interessenter har mulighed for at indsende indsigelser/høringssvar.
Det kan du finde mere info om i det foregående indlæg om lokalplanen:

https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering

Forslaget er som sådan vedtaget af kommunen, men høringen betyder at der kan komme rettelser. Du kan læse lokalplansforslaget her:

https://ballerup.viewer.dkplan.niras.dk/plan/1#/lokalplanid/412

I den forbindelse er der afholdt et borgermøde hvor ca 100 gæster var inviteret – primært bestyrelsesmedlemmer fra de 12 haveforeninger.
Du kan læse referatet af mødet her:

Ønsker du et mere retvisende billede af borgermødet bør du se det fulde møde på vide her: https://ballerup.kommune-tv.dk/watch/4226/276

Ønsker du at følge debatten omkring lokalplanen og dykke mere ned i alle detaljerne, så kan du deltage i den dertil oprettede facebook gruppe:

https://www.facebook.com/groups/629143508014017

Der er derudover planlagt et møde den 16. sep, hvor hver forening kan deltage med formand og et bestyrelsesmedlem. Fra vores forening deltager Morten Deurell. Hvis dette fører til væsentligt nyt, vil dette blive kommunikeret ud.

En del kolonihaveejere er utilfredse med både kommunens forvaltning af processen med lokalplanen, dele af lokalplanens indhold og de konsekvenser det evt. kan have for lovlydige kolonihavefolk. Blandt andet en er der indskrevet indskrænkninger i opholdsreglerne for samtlige haver for at gøre op med helårsbeboelse og byggereglerne bliver på nogle punkter mere rigide for at kommunen kan komme problemet med overbebyggelse og anden ulovlig bebyggelse til livs. Der er sået stort tvivl om hvorvidt det overhovedet er lovligt for kommunen at indskrænke opholdsreglerne i lokalplanen. Dette kan føre til at foreningerne på et tidspunkt er nødt til at føre en klagesag mod kommunen. En del ligger her hen i det uvisse.

Disse utilfredsheder har blandt andet ført til disse artikler/læserbreve i BallerupBladet (nogle af dem er fra 2019)

En lille sidenote er at Ballerups borgmester, Jesper Würtzen, i forbindels med kolonihaveindsatsen, har bedt Skatteminister, Morten Bødskov, om at stoppe den vedtagne skattelov som fremover vil fritage kolonihaver for betaling af ejendomsværdiskat.

Du kan læse borgmesterens brev til Morten Bødskov her:

https://ballerup.dk/sites/default/files/sbsys/Publication1921/Enclosures/1.1%20Brev%20til%20skatteminister%20Morten%20Bødskov.pdf


Mvh, Morten Deurell, Webmaster