Den offentlige høring om lokalplan #2

Kommunens kolonihaveindsats, som involverer den nye lokalplan, er ganske omfattende. Der foregår mange sideløbende tråde. Her får i en kort status. Som tidligere nævnt er den nye lokalplan i høring og alle interessenter har mulighed for at indsende indsigelser/høringssvar.Det kan du finde mere info om i det foregående indlæg om lokalplanen: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering Forslaget er som […]

Læs mere

(pligtarbejde) En lille fejl…

Der er nu udsendt arbejdskort til pligtarbejde d. 6. september 2020 og opsamling LØRDAG d. 26. september 2020.Der er desværre en fejl i brevets nederste del hvor der står at opsamling-pligtarbejde er LØRDAG d. 10. september 2020. DEN RIGTIGE DAG  for opsamling-pligtarbejde er LØRDAG d. 26. september 2020.

Læs mere

Den offentlige høring om lokalplan

Hvis nogen har interesse i høringen om den nye lokalplan, så kan man følge linket her: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering Da kolonihaveforbundet også har stillet deres jurister til rådighed for at lave et fælles høringssvar for alle foreningerne, vil vi også påbegynde indsamling indsigelser fra vores medlemmer.Disse skal sendes til kd.egnavjoh@nalplakol senest 20. aug 2020 for at nå […]

Læs mere

Information fra Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen Der er ikke nye instrukser vedr. forsamling fra kolonihaveforbundet, hvilket betyder at bestyrelsen kun træffes på telefon og at generalforsamling 2020 fortsat er udskudt. Pligtarbejde den 9. august og opfølgning den 6. september, er rykket til 6. september og opsamling LØRDAG den 26. september. Da vi ikke har kunne afholde første gang […]

Læs mere

Pasning af haver

Pasning af haver Kære havelejere. Vi har fået en del henvendelser på det seneste – og har også selv konstateret – omkring haver der ikke passes og er ved at udvikle sig til naturgrunde p.g.a. hække der går ud/ikke klippes. Der ligger meget skrammel i enkelte haver, og græsset slås ikke. Husk at grusstien skal […]

Læs mere

Afhentning af skrald

Fra mandag 29. juni mellem kl. 9 – 12 kører skraldeholdet igen hver mandag og afhenter husholdningsaffald. Skraldesække bør afdækkes, så skader, krager og ræve ikke kan flå poserne i stykker og efterlade svineri – med smitte-risiko for skraldeholdet. Er sækken ødelagt eller affaldet spredt på vejen af dyr, kan skraldeholdet ikke garanterer en afhentning. Køb evt. […]

Læs mere