Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hvordan kan medlemmer bidrage til foreningen

Først og fremmest kan medlemmer bidrage ved at følge diverse krav der stilles til medlemmer. Dernæst, så har alle medlemmer mulighed for og ret til at deltage i foreningens demokratiske proces og/eller aktiviteter. Den demokratiske proces Alle opfordres fx til at deltage ved generalforsamlingen og det er ønskeligt at så mange som muligt har lyst […]

Læs mere

Hvad kræver det at være medlem?

Først og fremmest skal man have et havelod i HF Højvænge. Dernæst skal man følge foreningens vedtægter og ordensregler. Dette inkluderer bl.a. diverse forpligtelser til at: – Betale opkrævninger fra foreningen. – Holde haven i en hvis stand (beskrevet i vedtægter og ordensregler) – 2 gange årligt at deltage ved pligtarbejde (1 person pr havelod). […]

Læs mere