Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Først og fremmest kan medlemmer bidrage ved at følge diverse krav der stilles til medlemmer.
Dernæst, så har alle medlemmer mulighed for og ret til at deltage i foreningens demokratiske proces og/eller aktiviteter.

Den demokratiske proces
Alle opfordres fx til at deltage ved generalforsamlingen og det er ønskeligt at så mange som muligt har lyst til at bidrage aktivt i denne sammenhæng. Både ved at stille op til bestyrelsesarbejde, ved stille forslag, ved deltage i samtalen omkring forslag, ved bruge deres stemme ved afstemninger og i den hele taget være en del af foreningens demokratiske proces.


Frivillig indsats
Både på generalforsamlingen og udenfor generalforsamlingen er det muligt at melde sig til frivilligt arbejde. Foreningen har både bestyrelsen, et skraldehold, en webmaster, et festudvalg og flere andre aktive grupperinger. Alle disse aktiviteter styrkes når flere vil melde sig ind.


Naboskab
Derudover er det også et fantastisk bidrag til foreningen at man går op i at holde have, i selvforsyning, dyrker vej- og nabofællesskaber og i det hele taget er til stede i sin have og i foreningen når der er mulighed for det.

Det er op til den enkelte om de ønsker- eller har mulighed for at bidrage med noget. Men det er vigtigt at nævne at det er medlemmernes indsats der giver en stærk forening. Har man en holdning til foreningens virke og aktiviteter, udformning eller visioner, så er det igennem en aktiv frivillig indsats at disse tanker kan bliver til virkelighed.