Vurdering foregår efter aftale. Dog altid onsdag eftermiddag.