Følgende typer affald SKAL afleveres på genbrugspladsen. Det er den enkeltes eget ansvar at disse typer affald ikke ender noget sted i foreningens affaldshåndtering!