Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Følgende typer affald SKAL afleveres på genbrugspladsen. Det er den enkeltes eget ansvar at disse typer affald ikke ender noget sted i foreningens affaldshåndtering!