Bestyrelse:
Tonny Mattissen (formand)
Leon Kristensen (Kasserer)
John Juhl Hansen (medlem)
Stig Ferslev (medlem)
Kim Trans (medlem)

Suppleanter:
Morten Deurell

Opdateret 10. Maj 2020