Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Hvem kan leje Laden og hvornår?

Hvem? Både medlemmer og ikke-medlemmer over 18 år kan leje laden. Dog har HF Højvænge ret til at afvise et ønske om leje hvis der er velbegrundet mistanke om at lejeren ikke vil kunne overholde lejebetingelserne. Hvornår? Laden kan lejes i haveforeningens sæson (primo april – ultimo september) Hvor lang tid i forvejen? Alt afhængigt […]

Læs mere