Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Vintercontainer

Kære haveejere/lejere Der har været udtrykt ønske om at kunne benytte foreningens containere efter den 3. oktober 2016. Vi har derfor besluttet at opstille en container til husholdningsaffald på gårdspladsen – med nye nøgler/lås, således man kan komme af med sit affald efter den 3. oktober 2016. Nøgler til denne container kan købes på kontoret […]

Læs mere

Gennemførelse af kloakering på eget havelod

Kære havelejere! Vi har modtaget en samlet opgørelse fra Ballerup Kommune med haver, der har fået registreret deres kloakering og hvilke haver, der ikke har fået registreret færdiggørelse af kloak på eget havelod. Bestyrelsen har d.d. udsendt et brev til de haver, der ikke er registrerede som kloakerede med informationer fra Ballerup Kommune vedr. frister […]

Læs mere

Slutbetaling af indfrielse af kloaklån

Kære haveejer … Som det blev nævnt på generalforsamlingen i 2016 er det muligt – én gang om året at indfri sit kloaklån. Dette kan gøres nu og …. hvis du afdrager på et lån som du ønsker at færdigbetale på én gang – bedes du venligst snarest – og senest 1. september 2016 indbetale […]

Læs mere

Frist for gennemførelse af kloakering

Kære haveejere ! Vi har nu fået en henvendelse fra Ballerup Kommune omkring færdiggørelse af kloa-kering for vores område. Den oprindelige plan var der skulle være kloakeret inden udgangen af 2015, men p.g.a. statens forsinkelse af vandplanerne blev indsatsen sat til Senest 30. oktober 2016 Dette tidspunkt er nu meget tæt på …..! Indberetning af […]

Læs mere