Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Den offentlige høring om lokalplan #2

Kommunens kolonihaveindsats, som involverer den nye lokalplan, er ganske omfattende. Der foregår mange sideløbende tråde. Her får i en kort status. Som tidligere nævnt er den nye lokalplan i høring og alle interessenter har mulighed for at indsende indsigelser/høringssvar.Det kan du finde mere info om i det foregående indlæg om lokalplanen: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering Forslaget er som […]

Læs mere

(pligtarbejde) En lille fejl…

Der er nu udsendt arbejdskort til pligtarbejde d. 6. september 2020 og opsamling LØRDAG d. 26. september 2020.Der er desværre en fejl i brevets nederste del hvor der står at opsamling-pligtarbejde er LØRDAG d. 10. september 2020. DEN RIGTIGE DAG  for opsamling-pligtarbejde er LØRDAG d. 26. september 2020.

Læs mere

Den offentlige høring om lokalplan

Hvis nogen har interesse i høringen om den nye lokalplan, så kan man følge linket her: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering Da kolonihaveforbundet også har stillet deres jurister til rådighed for at lave et fælles høringssvar for alle foreningerne, vil vi også påbegynde indsamling indsigelser fra vores medlemmer.Disse skal sendes til kd.egnavjoh@nalplakol senest 20. aug 2020 for at nå […]

Læs mere

Information fra Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen Der er ikke nye instrukser vedr. forsamling fra kolonihaveforbundet, hvilket betyder at bestyrelsen kun træffes på telefon og at generalforsamling 2020 fortsat er udskudt. Pligtarbejde den 9. august og opfølgning den 6. september, er rykket til 6. september og opsamling LØRDAG den 26. september. Da vi ikke har kunne afholde første gang […]

Læs mere

Pasning af haver

Pasning af haver Kære havelejere. Vi har fået en del henvendelser på det seneste – og har også selv konstateret – omkring haver der ikke passes og er ved at udvikle sig til naturgrunde p.g.a. hække der går ud/ikke klippes. Der ligger meget skrammel i enkelte haver, og græsset slås ikke. Husk at grusstien skal […]

Læs mere

Indfrielse af kloaklån – advis

Slutbetaling / indfrielse af kloaklån. Kære haveejer … Som det er vedtaget på en tidligere generalforsamling er det muligt – én gang om året at indfri sit kloaklån. Dette kan gøres i juli måned – og efter følgende anvisning: Hvis du ønsker at indfri din del af det fælles kloaklån pr. 1. juli 2019 skal […]

Læs mere