Nyt opkrævningssystem

Som det blev nævnt på generalforsamlingen, skal vi senere på året overgå til et nyt opkrævningssystem. Derfor bedes du – hvis du har skiftet adresse inden for det seneste år eller to, hvis vi ikke har fået besked – sende os din nye adresse samt havenummer – og gerne et mobilnummer. På forhånd tak – […]

Læs mere

Køreplan for kolonihaveindsatsen

Kære medlemmer, Vi deler linket til dette dokument på Ballerup Kommunes hjemmeside: Køreplan for kolonihaveindsatsen Vi ved, som bestyrelse, ikke mere end der står i dokumentet. Det åbner selvfølgelig for en masse spørgsmål, men da vi ikke ved mere end det Ballerup Kommune her har offentliggjort, må vi alle bare være tålmodige i forhold til […]

Læs mere

Diverse informationer

Præmiehaver: I week-end’en kommer en oversigt over hvilke haver der har vundet præmier i år ( husk der er præmiefest den 29/9 – i skal med hvis i kan).   Havernes stand: Der er nu udsendt brev til nogle haver omkring de er dårligt passede, og med appel om at haveejerne selv får gjort noget […]

Læs mere

Slutbetaling / indfrielse af kloaklån.

Kære haveejer … Som det er vedtaget på en tidligere generalforsamling er det muligt – én gang om året at indfri sit kloaklån. Dette kan gøres i juli måned – og efter følgende anvisning:   Hvis du ønsker at indfri din del af det fælles kloaklån pr. 1. juli 2018 skal du senest den 29. juni […]

Læs mere

Præmiehavetur

Onsdag den 6. juni 2018 vil der blive set på haver i hele foreningen med henblik på at finde haver der kan komme på tale som præmiehaver i 2018. Derfor får du/i besøg i haven med henblik på ovennævnte mellem kl ca 18 – 21. Vi håber i vil tage godt imod de personer der […]

Læs mere

Fælles indsats mod skrald der bliver spredt

Idag (mandag den 14. maj 2018) mødte der vores gæve skraldehold et ubehageligt syn rundt omkring i foreningen idet mange affaldssække var sat ud så tidligt at fugle, katte og ræve har haft tid til at muntre sig med at flå en del sække fra hinanden og spredt indholdet ud over stier …. For at […]

Læs mere

Info om skrald

Dato: 6. maj 2018 Jeg har i dag – inden åbningen af kontoret – været rundt på parkeringspladsen ved Laden for at samle indholdet op fra en affaldspose der er blevet sat ved containeren uden for åbningstiden. Da indholdet hovedsageligt var bleer – ville jeg skåne dem der kom senere på p-pladsen for dette syn. […]

Læs mere