Style Selector
Layout Style
Boxed Background Patterns
Boxed Background Images
Color Scheme

Vintercontainer

Kære haveejere/lejere Der har været udtrykt ønske om at kunne benytte foreningens containere efter den 3. oktober 2016. Vi har derfor besluttet at opstille en container til husholdningsaffald på gårdspladsen – med nye nøgler/lås, således man kan komme af med sit affald efter den 3. oktober 2016. Nøgler til denne container kan købes på kontoret […]

Læs mere

Gennemførelse af kloakering på eget havelod

Kære havelejere! Vi har modtaget en samlet opgørelse fra Ballerup Kommune med haver, der har fået registreret deres kloakering og hvilke haver, der ikke har fået registreret færdiggørelse af kloak på eget havelod. Bestyrelsen har d.d. udsendt et brev til de haver, der ikke er registrerede som kloakerede med informationer fra Ballerup Kommune vedr. frister […]

Læs mere

Slutbetaling af indfrielse af kloaklån

Kære haveejer … Som det blev nævnt på generalforsamlingen i 2016 er det muligt – én gang om året at indfri sit kloaklån. Dette kan gøres nu og …. hvis du afdrager på et lån som du ønsker at færdigbetale på én gang – bedes du venligst snarest – og senest 1. september 2016 indbetale […]

Læs mere

Frist for gennemførelse af kloakering

Kære haveejere ! Vi har nu fået en henvendelse fra Ballerup Kommune omkring færdiggørelse af kloa-kering for vores område. Den oprindelige plan var der skulle være kloakeret inden udgangen af 2015, men p.g.a. statens forsinkelse af vandplanerne blev indsatsen sat til Senest 30. oktober 2016 Dette tidspunkt er nu meget tæt på …..! Indberetning af […]

Læs mere

Lokalplan/Ny Deklaration m.m.

Vi kan konstatere at der på bl.a. FaceBook er nogle der savner oplysninger omkring lokalplan og den kommende/nye deklaration. Vi kan derfor oplyse om følgende (foreløbige) tidsplan fra Ballerup Kommune: 1. Frem til august 2016 udarbejdes lokalplansforslag med deltagelse af de enkelte kolonihavebestyrelser. 2. I september 2016 er der politisk vedtagelse af oplæg. 3. I […]

Læs mere

Sænkning/udskiftning af visse dæksler

Det er blevet konstateret at et antal brønde til hovedkloakken, der ligger på engen ned mod åen, står placeret for højt i forhold til det omgivende terræn. Det betyder, at det er en udfordring at slå græsset omkring disse brønde. Der er indhentet priser på udbedring af brøndene, så brønddækslerne kommer ned i niveau med […]

Læs mere

Endelig Indfrielse af kloaklån

Vi kan oplyse at den endelige opkrævning af restance til dem der har indbetalt deres kloaklån kontant vil blive fremsendt i juli måned – med betalingsfrist senest 1. september 2016. Det vil endvidere også blive offentliggjort hvor meget der skal indbetales hvis man ønsker at indbetale restgælden på kloaklånet pr 1. september 2016. Vi afventer p.t. […]

Læs mere

Installation af vandmålere

Den 29. juni 2016 bliver vores nye individuelle vandmålere leveret i foreningen. Vandmålerne opsættes i løbet af juli måned. Når den sidste måler er monteret starter den individuelle måling – formentlig pr. 1. august 2016. Opkrævning for køb og installation – kr. 1.250,00 – vil fremgå af opkrævningen der forfalder i august 2016.

Læs mere