Den offentlige høring om lokalplan

Hvis nogen har interesse i høringen om den nye lokalplan, så kan man følge linket her: https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering Da kolonihaveforbundet også har stillet deres jurister til rådighed for at lave et fælles høringssvar for alle foreningerne, vil vi også påbegynde indsamling indsigelser fra vores medlemmer.Disse skal sendes til kd.egnavjoh@nalplakol senest 20. aug 2020 for at nå […]

Læs mere

Information fra Bestyrelsen

Information fra bestyrelsen Der er ikke nye instrukser vedr. forsamling fra kolonihaveforbundet, hvilket betyder at bestyrelsen kun træffes på telefon og at generalforsamling 2020 fortsat er udskudt. Pligtarbejde den 9. august og opfølgning den 6. september, er rykket til 6. september og opsamling LØRDAG den 26. september. Da vi ikke har kunne afholde første gang […]

Læs mere

Pasning af haver

Pasning af haver Kære havelejere. Vi har fået en del henvendelser på det seneste – og har også selv konstateret – omkring haver der ikke passes og er ved at udvikle sig til naturgrunde p.g.a. hække der går ud/ikke klippes. Der ligger meget skrammel i enkelte haver, og græsset slås ikke. Husk at grusstien skal […]

Læs mere