Vintercontainer

Kære haveejere/lejere Der har været udtrykt ønske om at kunne benytte foreningens containere efter den 3. oktober 2016. Vi har derfor besluttet at opstille en container til husholdningsaffald på gårdspladsen – med nye nøgler/lås, således man kan komme af med sit affald efter den 3. oktober 2016. Nøgler til denne container kan købes på kontoret […]

Læs mere