Endelig Indfrielse af kloaklån

Vi kan oplyse at den endelige opkrævning af restance til dem der har indbetalt deres kloaklån kontant vil blive fremsendt i juli måned – med betalingsfrist senest 1. september 2016. Det vil endvidere også blive offentliggjort hvor meget der skal indbetales hvis man ønsker at indbetale restgælden på kloaklånet pr 1. september 2016. Vi afventer p.t. […]

Læs mere

Installation af vandmålere

Den 29. juni 2016 bliver vores nye individuelle vandmålere leveret i foreningen. Vandmålerne opsættes i løbet af juli måned. Når den sidste måler er monteret starter den individuelle måling – formentlig pr. 1. august 2016. Opkrævning for køb og installation – kr. 1.250,00 – vil fremgå af opkrævningen der forfalder i august 2016.

Læs mere